Vogels kijken een leuke hobby

Allereerst de Vogelwacht Utrecht. Kijk eens op de website: www.vogelwacht-utrecht.nl

In de gemeente Leusden is veel mooie natuur. Wij inventariseren de Schammer, een nieuw recreatiegebied ten noorden van Leusden.

Er zijn ca 180 soorten broedvogels die in Nederland thuishoren. Je ziet ze in de polders, in het park, op je balkon en in natuurgebieden. Daarvan zijn 78 soorten kwetsbaar en bedreigd. Vogelbescherming Nederland zet zich in voor een vogelrijk Nederland. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een boerenland met ruimte voor weide- en akkervogels, de kwaliteit van onze moerassen te verbeteren, het beschermen van belangrijke vogelgebieden als de Waddenzee en de Zeeuwse delta.

Wil je meer weten over juridische bescherming van vogels? Bijvoorbeeld mag een boom gekapt worden waarin vogels broeden? Mag ik een gewonde vogel houden? Mag je je dak vernieuwen als er gierzwaluwen onder broeden? Wat zegt de wet hierover, wat is toegestaan en in welke periode van het jaar? Voor antwoorden en toelichting op al deze vragen ga naar de website www.vogelsendewet.nl

Een nevenactiviteit: een verzameling postzegels

Andere links:
Beleef de lente
Vogel- en andere natuurwaarnemingen
Steenuilenoverleg Nederland
Nestkastbouwsite van Peter Steffens